Travel ❤️Saint Tropez❤️ in France 2018( cùng đi Saint-Tropez với nhà của Vân nhé)

❤️cùng cả nhà của Vân đi Saint Tropez chơi nhé, mùa này ko phải mùa đi du lịch nên vắng lắm, nhưng cuối tuần cả nhà lại đi chơi xã stress, hihihi Travel ❤️Saint Tropez❤️ in France 2018( cùng đi…