A lovely Resort in Munnar: Best villa for a Bachelor party – Malayalam travel vlog

ഞാൻ ഒരുപാടു ഗൂഗിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു ബാച്ചിലേഴ്സിനു താമസിച്ചു അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ വില്ല കണ്ടെത്തിയത്. Looking for the best resort for a bachelor party in Munnar? for a cheap price, Visit Thulasi village Resort to make your stay memorable. You can call/WhatsApp bookings:…