ACO Solution for Hotels and Resorts: Streha, terasa in fasada

ACO Solution for Hotels and Resorts: Streha, terasa in fasada
Streha, fasada in terasa so mejne površine objekta. Njihova zasnova je zelo pomemben del celotne zgradbe. Napake pri načrtovanju odvodnjavanja lahko v skrajnih primerih privedejo do poškodb celotne zgradbe.

ACO Solution for Hotels and Resorts: Streha, terasa in fasada